Consell insular de menorca - Serveis generals, treball i innovació
facebookTwitter
LOGO
Menu
LOGO INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS  -  ACCÉS ENTITATS  -  Veure tots Veure tots
     


Calendari de cursos 

Habilitats digitals en el món de l'empresa

(Article de Roger Arnaiz Oller, publicat al Diari Menorca de dia 3/12/2014)

L'evolució tecnològica que hem viscut en els darrers anys és evident... i imparable. Les noves eines impacten en els usuaris i les empreses, obligant a una transformació en la forma d'oferir productes i serveis. Afegint-hi creativitat, la tecnologia ens condueix a innovació; però afegint-hi habilitats, la tecnologia ens aporta major eficiència a l'hora de treballar.

De la mateixa manera que les empreses han adaptat el seu model de negoci per aprofitar les noves circumstàncies, o bé simplement per assegurar la seva subsistència, els professionals hem hagut de desenvolupar noves capacitats per treure profit dels avanços tecnològics i guanyar productivitat.

Així, avui dia es fa del tot necessari saber cercar i filtrar informació d'internet, emprant la sintaxi de cerca més adequada o amb l’ajuda de les opcions avançades per acotar la recerca. I un cop que visualitzam els resultats, cal saber aplicar criteris per avaluar-ne la fiabilitat i així poder fer la tria d'allò que s'ajusti millor al que cercam.

A més, cada cop es fa més evident la necessitat que s'estengui la cultura informacional en l'àmbit professional. El fet de ser conscients que cal gestionar i aprofitar la informació (i principalment les dades) que genera la nostra pròpia activitat ens permet planificar les dades a registrar, la forma de recollir-les i el seu tractament posterior. Per açò, qualsevol petit negoci ha de decidir quin tipus de dades vol recollir del seu negoci per poder-lo analitzar de manera periòdica. La informació de què disposi serà clau per prendre decisions estratègiques.

Per altra banda, la comunicació ha estat sempre una tasca clau en tota activitat professional, i ara les TIC ens faciliten moltes eines per mantenir contacte amb clients, proveïdors i persones col·laboradores, sigui mitjançant correu electrònic, videoconferències, xarxes socials o altres entorns. Els professionals hem de dominar aquestes eines, saber emprar els mitjans adequats per a cada propòsit i crear converses que aportin valor en funció dels objectius marcats i del públic a qui s'adrecen.

Les TIC també ens ofereixen nombroses eines per a presentar informació, tant sigui per mostrar idees, visualitzar resultats o amb finalitats publicitàries. En aquest cas l'habilitat que cal tenir és la de mostrar la informació de la manera més addient per a ser assumida, equilibrant la necessitat de comunicació amb l'empatia informacional, és a dir, comptant que les persones receptores tindran una capacitat limitada d’absorció.

La necessitat de gestionar la pròpia identitat digital, a nivell personal, professional o d'empresa es fa evident pel fet que, volguem o no, hi ha informació nostra a internet, com a persones o com a empreses. Per tant, cal conèixer els diferents àmbits on es publica aquesta informació, localitzar-la i controlar les mencions que poden afectar a la nostra reputació.

La tecnologia ha estimulat també una manera de treballar diferent: creant equips de col·laboradors i treballant en xarxa. Aquesta dinàmica permet a les petites empreses afrontar nous reptes que per sí soles no podrien assumir. Cal, açò sí, una actitud oberta i col·laborativa, una disposició a compartir coneixement, certes aptituds per a l'organització i per aprofitar eines TIC específiques que faciliten la coordinació.

Per últim, tota persona del món professional que avui dia vulgui fer ús de les TIC ha de saber també com protegir-se de certes amenaces que apareixen amb l'ús de la tecnologia, especialment la informàtica: falls tècnics, virus, spam... saber aplicar mesures de control i seguretat a les nostres màquines és una capacitat necessària i, sovint, molt poc valorada.

En conclusió, un professional que reuneixi totes aquestes habilitats es trobarà en disposició d'aprofitar al màxim el potencial de les TIC en la seva feina. Però a més, demostrarà tenir la capacitat per aprendre i estarà preparat per sumar les habilitats que es requeriran en el futur.

[Roger Arnaiz Oller és tècnic coordinador del Pla +TIC del Consell Insular de Menorca, un projecte cofinançat pel programa LEADER 2007-2013].

 
 
Documents i enllaços relacionats
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
Consell insular de menorca - Serveis generals, treball i innovació